Populus nigra L.

pollancre

Família: Salicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: cursos fluvials, vorades humides
Sectors: Guilleries, plana