Potamogeton natans L.

Família: Potamogetonaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hidròfit (plantes aquàtiques)
Hàbitat: basses
Sectors: Guilleries, plana