Prunella laciniata (L.) L.

prunel·la blanca

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos clars, matollars, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana