Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz

[Arabis turrita L.]

turrita

Família: Brassicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals, talussos saulonosos
Sectors: Guilleries