Recull de publicacions recents dedicades a la flora de Santa Coloma de Farners o que contenen informació sobre plantes del municipi:

NOU - desembre 2022

Gesti, J. 2022. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) – V. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 86 (4): 175-186. Noves espècies (autòctones i al·lòctones) localitzades a les Guilleries orientals, algunes d’elles a Santa Coloma de Farners. Disponible en aquest enllaç.

Gesti, J. 2022. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) – IV. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 86 (2): 37-42. Noves indicacions de plantes al·lòctones de les Guilleries, algunes d’elles localitzades a Santa Coloma de Farners. Disponible en aquest enllaç.

Gesti, J. & Vilar, L. 2021. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) – III. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 85 (4): 163-169. Noves indicacions de plantes de l’àrea oriental de les Guilleries, rares o poc conegudes a Catalunya. Disponible en aquest enllaç.

Gesti, J. 2021. Caracterización de la flora alóctona del municipio de Santa Coloma de Farners (Girona). Flora Montiberica, 79: 87-96. S’aporten dades sobre 204 espècies al·lòctones i es caracteritza aquest grup de plantes al municipi de Santa Coloma de Farners. Disponible en aquest enllaç.

Gesti, J. 2021 [“2020”]. Addicions al catàleg de la flora vascular de Santa Coloma de Farners (la Selva, nord-est de Catalunya). Miconia, 5: 101-110. S’aporten 48 nous tàxons al catàleg de la flora vascular de Santa Coloma de Farners i s’actualitzen els espectres florístics del municipi. Disponible en aquest enllaç.

Gesti, J. & Vilar, L. 2020. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) – II. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 84: 243-248. Noves indicacions de plantes de l’àrea oriental de les Guilleries, rares o poc conegudes a Catalunya. Disponible en aquest enllaç.

Gesti, J. 2020. Catàleg de la flora vascular de Santa Coloma de Farners (la Selva, nord-est de Catalunya). Miconia, 4: 69-105. Es presenta la llista de les plantes vasculars presents al municipi indicant la seva presència en cadascun dels dos sectors definits, i es fa la caracterització d’aquesta flora. Disponible en aquest enllaç.

Gesti, J. & Vilar, L. 2019. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 83: 195-198. Noves indicacions d’un conjunt de plantes observades a l’àrea oriental de les Guilleries i que són rares o poc conegudes en aquest massís i, en general, al nord-est de Catalunya. Disponible en aquest enllaç.​

Vilar, L., Bou, J., Gesti, J. & Font, J. 2018. Notes sobre plantes al·lòctones al NE de Catalunya, amb especial atenció a males herbes dels arrossars. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 82: 5-7. Es donen noves cites de plantes al·lòctones rares o poc citades a Catalunya, algunes d’elles localitzades a Santa Coloma de Farners. Disponible en aquest enllaç.

Gesti, J. 2017. La flora del pla de Santa Coloma de Farners. Caracterització i aportacions per a la seva gestió. 32 p. Es caracteritza la flora del sector del pla de Santa Coloma i s’aporten dades sobre aspectes rellevants per a la gestió de la flora i els hàbitats. Disponible en aquest enllaç.

___