Quercus cerrioides Willk. & Costa

roure cerrioide

Família: Fagaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos humits
Sectors: plana