Quercus coccifera L. subsp. coccifera

garric

Família: Fagaceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: matollars, marges assolellats
Sectors: plana