Quercus suber L.

suro

Família: Fagaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: suredes, brolles
Sectors: Guilleries, plana