Ranunculus parviflorus L.

ranuncle de flor petita

Família: Ranunculaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars humits, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana