Ranunculus sceleratus L.

gata rabiosa

Família: Ranunculaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: basses, vores d’aigua
Sectors: plana