Rapistrum rugosum (L.) All.

ravenell

Família: Brassicaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, vores de camins, descampats,
Sectors: Guilleries, plana