Robinia pseudoacacia L.

robínia

Família: Fabaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos de ribera, talussos humits, descampats
Sectors: Guilleries, plana