Rorippa palustris (L.) Besser

Rorippa-palustris


· Família: Brassicaceae

· Regió fitogeogràfica: eurosiberiana

· Forma vital: teròfit (plantes anuals)


· Hàbitat SCF: sorrals fluvials, herbassars humits

· Freqüència SCF: molt rara

· Sectors SCF: Guilleries

___