Rosa sempervirens L.

englantina

Família: Rosaceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: bardisses, boscos clars, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana