Rumex conglomeratus Murray

paradella conglomerada

Família: Polygonaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, herbassars humits, cunetes
Sectors: Guilleries, plana