Rumex crispus L.

paradella crespa

Família: Polygonaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars ruderals, conreus, marges de camps, vores de camins, herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana