Salix alba L.

salze blanc

Família: Salicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos de ribera, basses
Sectors: Guilleries, plana