Salix caprea L.

gatsaule

Família: Salicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vorades forestals humides
Sectors: Guilleries