Salix eleagnos Scop.

sarga

Família: Salicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: cursos fluvials, vores d’aigua
Sectors: Guilleries, plana