Sambucus ebulus L.

évol

Família: Adoxaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars nitròfils humits, cursos fluvials, recs
Sectors: Guilleries, plana