Scandix pecten-veneris L.

agulles de pastor

Família: Apiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana