Scleranthus annuus L.

Família: Caryophyllaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sembrats, sòls sorrencs
Sectors: Guilleries