Scorpiurus subvillosus L.

[S. muricatus L. subsp. subvillosus (L.) Thell.]

herba d’eruga

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats secs, talussos secs
Sectors: plana