Scrophularia auriculata L. subsp. valentina (Rouy) Ortega Oliv., Serra, Herrero & Muñoz Garm.

[S. auriculata subsp. pseudoauriculata (Sennen) O. Bolòs & Vigo]

escrofulària aquàtica

Família: Scrophulariaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos humits, vores d’aigua
Sectors: Guilleries, plana