Sedum album L.

crespinell blanc

Família: Crassulaceae
Regió: pluriregional
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: relleixos rocosos, sòls sorrencs, vores de carreteres
Sectors: Guilleries, plana