Sedum cepaea L.

cepea

Família: Crassulaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: roques i talussos humits
Sectors: Guilleries