Serapias lingua L.

gall

Família: Orchidaceae
Regió: mediterrània
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: prats secs, descampats, cunetes
Sectors: Guilleries, plana