Setaria viridis (L.) P. Beauv.

xereix miller

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, vores de camins, herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana