Silene gallica L.

silene gàl·lica

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, prats secs, conreus, sòls sorrencs
Sectors: Guilleries, plana