Silene inaperta L. subsp. inaperta

silene prima

Família: Caryophyllaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: suredes, vores de pistes forestals saulonoses
Sectors: Guilleries