Silene nocturna L.

silene nocturna

Família: Caryophyllaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vorades
Sectors: plana