Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris

colitx

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins, talussos, herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana