Silybum marianum (L.) Gaertn.

card marià

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars ruderals humits, cardassars, terres remogudes
Sectors: Guilleries, plana