Sisymbrium irio L.

matallums

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, marges de camps, vores de camins
Sectors: plana