Solanum chenopodioides Lam.

Família: Solanaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Sud)
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: herbassars ruderals humits
Sectors: Guilleries, plana