Solanum nigrum L.

morella

Família: Solanaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals, marges de camps
Sectors: Guilleries, plana