Sorghum halepense (L.) Pers.

canyota

Família: Poaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental, Àsia)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: marges de camps, cunetes, fruiterars
Sectors: Guilleries, plana