Spartium junceum L.

ginesta

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: matollars, fenassars, talussos assolellats, descampats
Sectors: Guilleries, plana