Spergula arvensis L.

espèrgula de camp

Família: Caryophyllaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, pradells terofítics, sòls sorrencs
Sectors: Guilleries, plana