Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl

[S. campestris (L.) Asch.; Spergula rubra (L.) Bartl.]

espergulària vermella

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, sòls sorrencs, solars abandonats, prats pasturats, conreus
Sectors: Guilleries, plana