Stachys recta L.

herba de Sant Antoni

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats secs, talussos saulonosos
Sectors: Guilleries