Symphytum tuberosum L. subsp. tuberosum

consolda petita

Família: Boraginaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vernedes, plantacions forestals de ribera
Sectors: Guilleries, plana