Tilia platyphyllos Scop.

[incl. subsp. cordifolia (Besser) C.K. Schneid.]

tell de fulla grossa

Família: Malvaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos caducifolis
Sectors: Guilleries