Torilis arvensis (Huds.) Link

[incl. subsp. neglecta (Spreng.) Thell.; incl. subsp. recta Jury]

torilis arvense

Família: Apiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, marges de camps, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana