Torilis japonica (Houtt.) DC.

torilis de muntanya

Família: Apiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, vorades forestals, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana