Tragus racemosus (L.) All.

cerretes

Família: Poaceae
Regió: tropical
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: erms
Sectors: plana