Noves espècies de flora per les Guilleries i per la #floraSCF

novetats_GuillOr_V

Publiquem un nou article al darrer número del Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural amb dades sobre noves espècies de plantes autòctones i al·lòctones localitzades al sector oriental del massís de les Guilleries.

Tres d’elles es fan a Santa Coloma de Farners:

Prunella ×intermedia és un híbrid entre P. vulgaris i P. grandiflora (les conegudes popularment com a “herba del traïdor”) que es fa en vorades i herbassars humits i que presenta caràcters intermedis entre ambdues.

Linaria simplex és una petita plantaginàcia mediterrània de flors grogues amb un llarg espró a la base i que es fa només en alguns pradells de plantes anuals.

Rorippa palustris és un tipus de creixen de flors grogues que a Santa Coloma de Farners apareix sobretot als sorrals humits de la riera de Santa Coloma.

Les troballes s’han fet en el marc del projecte de La flora vascular de les Guilleries orientals. Catàleg, caracterització florística i espècies singulars (Premi de Recerca Guilleries 2021 de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar (UdG – UVic-UCC).

Més informació: Gesti, J. 2022. Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) – V. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 86(4): 175-186.

___