Trifolium lappaceum L.

trèvol de llapassa

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars humits
Sectors: plana