Trifolium nigrescens Viv. subsp. nigrescens

trèvol blanc

Família: Fabaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats pasturats, vores de camins, descampats
Sectors: Guilleries, plana