Trifolium subterraneum L. subsp. subterraneum

trèvol subterrani

Família: Fabaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats pasturats, sòls calcigats humits
Sectors: Guilleries, plana